Панорамният полет предлага от 15 до 25 минути спокойно летене. За този полет няма възрастови ограничения, всеки който поиска може да полети. Не ви е нужна предварителна подготовка.
Прелет 160лв. Прелетът с тандем също е панорамен полет, но с по-голяма продължителност и височина. В зависимост от метеорологичните условия в момента, прелетът може да трае повече от един час. Прелетът е подходящ за всички, дори за тези, за които това е първи полет в тандем.
Акро полет 130лв. Акро полета трае около 5-15 минути. Изпълняват се акробатични фигури, като САТ, спирала и уингоувъри с претоварвания 2-3 G.